Cổng dịch vụ Visa đáng tin cậy cho người nước ngoài.

Luật Xuất nhập cảnh Việt Nam bắt buộc người nước ngoài đang cư trú hoặc làm việc tại Việt Nam phải có visa theo quy định của nước sở tại. Có 2 tiêu chí để xác định loại visa nào phù hợp với chuyến đi của bạn: mục đích của chuyến đi và hiệu lực.

Trò chuyện cùng chuyên gia Tìm hiểu thêm

Thông tin cần thiết.

1. Các loại visa Việt Nam theo mục đích chuyến đi

Theo các quy định nhập cư mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, Năm 2020 (Luật số 51/2019/QH14), thị thực Việt Nam được phân thành khoảng 21 loại chính theo mục đích tham quan, đó là DL, DN1, DN2, NG, DT1, DT2, DT3, DT4, LS, DH, LV, LD1, LD2, HN, PV1, TT, SQ, v.v.

6 loại thị thực Phổ biến của Việt Nam là:

Loại Visa

Mô tả

Hiệu lực

Visa du lịch (DL)

 

Chỉ đến Việt Nam để du lịch

Tùy thuộc vào hiệu lực và số lần nhập cảnh, visa du lịch Việt Nam có thể được chia thành:

 1. Visa nhập cảnh một lần 1 tháng;
 2. Visa nhập cảnh nhiều lần 1 tháng;
 3. Visa nhập cảnh 1 lần 3 tháng
 4. Visa nhập cảnh nhiều lần 3 tháng

Visa công tác (DN1, DN2)

 

 • Visa DN1 – cấp cho người nước ngoài làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Visa DN2 – được cấp cho người nước ngoài đến Việt Nam để cung cấp dịch vụ, thiết lập sự hiện diện thương mại hoặc thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tùy thuộc vào hiệu lực và số lần nhập cảnh, visa công tác Việt Nam cũng có thể được chia thành:

 1. Visa nhập cảnh một lần 1 tháng;
 2. Visa nhập cảnh nhiều lần 1 tháng;
 3. Visa nhập cảnh 3 tháng một lần; và
 4. Visa nhập cảnh nhiều lần 3 tháng.

 

Visa du học/thực tập (DH)

 

Tham dự một khóa học đại học tại Việt Nam

Không quá 12 tháng

Visa nhà đầu tư (DT1, DT2, DT3, DT4)

 

 • DT1 – được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện của tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có vốn góp tối thiểu 100 tỷ đồng, hoặc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ Việt Nam quyết định.
 • DT2 – được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với số vốn góp từ 50 – dưới 100 tỷ đồng, hoặc đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích đầu tư do Chính phủ Việt Nam quyết định.
 • DT3 – được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với số vốn góp từ 3 – dưới 50 tỷ đồng.
 • DT4 – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với số vốn góp dưới 3 tỷ đồng.
 • DT1 – Có giá trị tối đa 5 năm.
 • DT2 – Có giá trị tối đa 5 năm.
 • DT3 – Có giá trị tối đa 3 năm.
 • DT4 – Có giá trị tối đa 12 tháng

 

Visa lao động (LD1 – LD2)

 

 • LD1 – được cấp cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam có giấy miễn giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • LD2 – cấp cho người nước ngoài phải có giấy phép lao động Việt Nam làm việc.

 

Tối đa 2 năm

Visa ngoại giao (NG)

 

 • thành viên đoàn thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành Việt Nam hoặc các quan chức chính phủ cấp cao khác;
 • nhân viên lãnh sự quán tại Việt Nam;
 • đi làm với các thành viên lãnh sự quán hoặc đến thăm họ trong một thời gian ngắn.

 

có giá trị lên đến 12 tháng

Theo tiêu chí này, visa Việt Nam thường được phân loại thành:

 • Visa nhập cảnh 1 lần 1 tháng
 • Visa nhập cảnh nhiều lần 1 tháng
 • Visa nhập cảnh 1 lần 3 tháng
 • Visa nhập cảnh nhiều lần 3 tháng
 • Visa nhập cảnh nhiều lần 6 tháng
 • Visa nhập cảnh nhiều lần 1 năm

Sự khác biệt chính giữa visa nhập cảnh một lần và visa nhập cảnh nhiều lần cho Việt Nam là số lần nhập cảnh. Visa nhập cảnh một lần có giá trị cho một lần lưu trú tại Việt Nam trong thời hạn visa, visa nhập cảnh nhiều lần có giá trị cho nhiều lần lưu trú tại Việt Nam trong thời hạn visa.

Trò chuyện cùng chuyên gia

Xin visa Việt Nam với Warren B.

Đội ngũ chuyên gia thị thực của Warren B sẵn sàng hỗ trợ bạn nộp đơn xin thị thực tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn nộp đơn.

QUY TRÌNH NHANH CHÓNG

BẢO MẬT CAO

GIÁ CẢ HỢP LÝ

Other ways to get in touch with us.

Book a Free Consultation

Hundreds of companies using our services to build their business.


  You are currently using 0 characters.

  Other ways to get in touch with us.

  Our Clients Find This Helpful.
  Please Review.

  Rate this page